úterý 16. prosince 2014

Hejného metoda je nepochopením matematiky

Komentáře: Jelikož je jich celkem přes 200, musíte kliknout na "Nejnovější" apod., abyste se dostali ke všem.
...a jen dalším krokem, jak potlačit matematiku ve školách...

Moje delší komentáře o metodě v angličtině: Děti: většina nových metod výuky matematiky jsou nebezpečnou pavědou, Alternativní výuka matematice: tři problémy.Reakce níže byla nakonec publikována pod článkem
Jak naučit české děti matematiku? Řešením je Hejného metoda
Podívejte se, měl jsem v životě stovky spolužáků, doučoval řadu dětí a adolescentů, pomáhal jsem učit jako student v Praze a učil jsem dlouhé roky teoretickou fyziku na Harvardově univerzitě, napsal desítky vědeckých článků a nasbíral tisíce citací.

Ale tato tvrzení o matematice jsou nesmysl. V podobných třídách mohou mít děti větší radost, ale k lepší výuce matematiky to nevede.

Děti, které jsou přirozeně talentované, si na věci přijdou samy, nebo alespoň dokážou odchytit a opravit drobný šum a chyby ve vysvětlení, které se jim dostává. Často žádného učitele nepotřebují. Ale ty mnohem obyčejnější děti v průměru tohle prostě od přírody nedokážou, a proto se jim pomáhá. V jejich případě je hrozně důležité, aby učitel říkal věci pozorně a přesně a aby si ony daly pozor, aby to neinterpretovaly s chybami, protože i drobné chyby jsou pro ně velký problém.

Kreativita a schopnost objevovat řešení samostatně není důsledkem toho, že se děti nechají bez jasného vedení. Kauzální vztah je opačný. Některé děti se obejdou bez jasného vedení proto, že jsou talentované.

Jinak podle h-mat.cz a 12 principů – sledoval jsem už také 5 videí o metodě – je celá tahle metoda postavená na naprostém nepochopení toho, co to matematika ve skutečnosti je. Matematika je schopnost pracovat s logicky přesnými a rigorózními vlasnostmi a pravidelnostmi téměř všeho, s čím se setkáváme, i toho, co si jen tak vymyslíme, a její síla je právě ve vytváření pravidel a postupů a rovnic a identit a teorémů, které lze použít v co možná nejširším množství situací.

Zdůvodnění Hejného metody je plné povídaček o tom, že se matematika má zredukovat na závěry, které si děti udělají ze své vlastní zkušenosti. Ale dokud mají jen soubor zkušeností, tak v tom žádná matematika není. Je nesmysl nechat děti řešit pouze příklady o zlomcích, které pracují s polovinou a čtvrtinou, ale nikoliv jinými jmenovateli. Jiné jmenovatele existují a matematické metody zacházejí se všemi zlomky stejně. Matematika je přesně o tom, co pan Hejný pohrdavě nazývá "protézami". Je o tom, jak odhodit nepodstatnosti dané situace, které jsou pro matematickou podstatu a správnou analýzu nedůležité. Odhodit zbytečné maso, aby zbyla jen kost nebo protéza. A ta protéza je skutečně nakonec v podstatě vždy stejná a je také univerzálně použitelná. Většina tvrzení v matematice je jasně správně nebo nesprávně. Nic mezi tím. A co řekne náhodné děcko o novém dostatečně abstraktním problému samo, je téměř vždycky nesprávně.

Je také špatně nechat děti pracovat pouze se známými situacemi a prostředími, což jeden z principů Hejného metody prosazuje. Matematika je právě o tom, že vzorce a metody, které se dítě nebo člověk naučí, jsou použitelné i v úplně nových situacích. Dokud se dítě nenaučí takto zobecňovat a řešit zdánlivě nové problémy – s analogickou podstatou – tak ještě vůbec nezačalo matematicky přemýšlet.

Všechno toto propagování Hejného metody má vždy podepsány dole ženské novinářky, zjevně dámy, které samy matematiku neměly a nemají rády. Je tragédie, že podobní lidé takto ovlivňují, jak se bude učit matematika v celé zemi. Je katastrofa, že se výuka matematiky mění podle zájmů těch dospělých a těch dětí, které jí nejméně mají rády a nejméně rozumějí.

Ve skutečnosti je mnohem důležitější, jak daleko se dostanou ti lepší. Na těch bude hlavně stát náš průmysl i HDP Česka v budoucnosti.

Celá tahle metoda je o tom, že se blbnutí ve třídě, při kterém se děti nechají v podstatě jen planě růst a odkázané na zdravý rozum, který se kvalitativně nevyvíjí, se s pomocí člověka, který se poměrně nesmyslně označuje za autoritu, prohlásí za alternativní, ne-li správnou nebo i lepší výuku matematiky. A pokud možno rozšíří téměř všude nebo úplně všude. A samozřejmě, ta metoda je o zamaskování rozdílů mezi dětmi, takže není divu, že matematicky podprůměrné děti a jejich rodiče budou mít ze zavedení metody radost (důvody jsou stejné jako důvod toho, že leckterý dělník oslavoval znárodnění v roce 1948) – a od toho se pozitivní ohlasy na metodu odvíjejí primárně.

Je to zcela špatně. Celý tenhle útok proti matematice a neustále opakované bláboly o tom, že matematika je nudná, jsou neuvěřitelně patologické jevy ve společnosti. Děti i dospělí, kteří mají alespoň nějaké exaktní buňky, vědí, že matematika je krásná. Identity a teorémy, které objevila, pasují do sebe a jsou super, a to ani nemusíme zmínit, jak jsou klíčové v přírodních vědách, ekonomii a v dalších praktických lidských aktivitách. A nejkrásnější obrázek je rovnice. Takoví lidé by měli psát články o matematice do populárních médií – a nikoliv ti, kteří matematiku nesnášejí (většinou prostě proto, že to není jejich šálek čaje) a kteří chtějí předefinovat slovo "matematika" tak, aby znamenalo něco, co mají rádi a v čem nejsou špatní.

Není náhoda, že pan Hejný nechce, aby byla povinná maturita z matematiky. Chce školu, ve které se děti do maturity z matematiky nenaučí dobře definovaného v podstatě vůbec nic, takže děti, které projdou jeho "výukou" až do konce střední školy, nemají z matematiky nic, co by mohly ukázat. Mohou jen ukázat, že seděly na tisících hodinách, které se nazývaly "hodiny matematiky".

Zkoušky jsou otravné a byly vždy otravné i pro mě, a to i ty matematické, ačkoliv jsem byl v matematice vždycky nejlepší. Ale jsou přirozeným způsobem, jak dítě přimět, aby se něco učilo. Matematika je mnohem důležitější než většina ostatních věcí, které se do dětí někdo snaží nacpat, ačkoliv dnes ani v těch jiných předmětech to není žádná sláva. Řada dětí ocení to, co se naučily, později. Řada pochopí, proč to tak vlastně je apod. Někdo nikoliv. Ale když se nebudou aktivně učit nic a jejich znalosti matematiky se nechají na debatách se spolužáky nebo něco takového, nutně bude výsledek podobný jako v jiných zemích, kde se to takhle praktikuje, například v mnoha afrických zemích.

Učitel nebo častěji učitelka může být nekompetentní nebo nudný, neschopný zodpovědět na dotazy, neschopný nabídnout jiný argument, než ten, který se někde nazpaměť naučil, může nudit děti, ale nic z toho nesouvisí s touto metodou. Pokud není ten učitel úplně nanic, a v tomto případě by měl být urychleně vyhozen, tak je vždycky jeho nebo její aktivní role ve třídě pozitivem, které zvyšuje to, co se děti naučí. Matematika není náhodná debata o nějakých zkušenostech o schodech, autobusu nebo přeloženém papíru. Matematika je o "kostře" všech těchto věcí, kterých si všimne jen dostatečně nadaný člověk, pokud se na ně dostatečně zaměří, a použití dokázaných nebo nějak vyvozených pravidel v co nejširším množství situací je důvod, proč je matematika tak mocný nástroj.

207 komentářů:

«Nejstarší   ‹Starší   201 – 207 z 207
Luboš Motl řekl(a)...

Vážený pane Přibyle, škoda, ale asi s Vámi nesouhlasím vůbec, ale vůbec v ničem.

Zaprvé, nevěnoval jsem se jednotným osnovám, protože to není téma téhle niti. Ale jestliže musím zareagovat, tak žádný silný názor na jednotné osnovy nemám, ale jsem spíše proti. Když je ministerstvem předepsaná výuka lepší než ta, kterou mohou vymyslet v průměrném kraji nebo na jednotlivé škole či snad i v konkrétní třídě, jednotné osnovy mohou v průměru pomoct. Je-li tomu naopak, jednotné osnovy ublíží. Vůbec není jasné, která z odpovědí je správná. Ta odpověď se jistě také mění s tím, kdo je na ministerstvu apod.

Navíc však diverzifikované metody mají výhody mimo to náhodné srovnání, které jsem zmínil, a ty symetrii odpovědí porušují: Když někdo přijde na něco, co opravdu funguje, mohou to pak další převzít. A proto je správné, když je více experimentů a pokusů. Myslím si, že jasně unifikované by měly být jen požadavky na znalosti, které stát oštempluje nějakým celostátně platným diplomem. Způsob, jak se tam dostat, není jednotný a neměl by být zcela jednotný. Každý kraj může být trochu jiný, stejně jako každý ředitel školy. Každý učitel je jiný a každý žák je jiný a raději myslí odlišným způsobem. Všechny tyto detaily unifikovat je prostě špatně.

Z druhé strany, tvrzení, že Hejného metoda je snaha o přílišné zjednodušení a karikaturu matematiky, je naprosto zásadní, je jedním z hlavních důvodů, proč jsem se kdy v této otázce kdy angažoval a zásadně na něm trvám. Věřím, že jsem uvedl i hodně důkazů nebo alespoň konkrétních příkladů tohoto problému. Také jsem se v posledním týdnu obeznámil s celými učebnicemi metody pro 1. stupeň ZŠ a můj základní pohled se nezměnil. Pan Hejný osobně se také vedle metody angažuje ve všech snahách, jak matematiku na školách potlačit, například je velkým kritikem povinné maturitní zkoušky z matematiky. Není samozřejmě sám, představa, že škola má být hlavně příjemná pro žáky a že se mají podporovat, aby si dělali, co chtějí, je dnes rozšířená.

Matematiku jako Platónista považuji za něco, co existuje nezávisle na fyzikálním vesmíru, a proto ji lidé objevovali, nikoliv vynalézali. Ale někdo matematické zákonitosti poprvé objevit musel. Je to nakonec jen slůvko. Nakonec pro matematiky, kteří na něco přišli, nenazývám často ani objeviteli, ani vynálezci, takže o to slůvko nejde. Lidé jistě prezentují matematiku způsoby, která odráží něco z jejich kultury nebo osobnosti. Ale zásadní nedorozumění je v jiné větě.

Luboš Motl řekl(a)...

"Matematika je všude kolem nás, ve světě, které dítě obklopuje, v jeho každodenních činnostech nebo hrách!" – Proboha, tohle je přesně jeden z hlavních totálních nesmyslů, kterým jsem se v tomto textu vysmál. Matematika je všude kolem nás, ale naprostá většina lidí to vůbec nechápe (stačí, když se zeptáte lidí na ulici, chápete, že matematika ovládá vše kolem nás? Odpověď Ne dost jasně zvítězí), a bez nějaké netriviální výuky matematiky by to nechápala ani většina matematicky nadaných lidí. Velkou Fermatovu větu neumí dokázat každý. Většina lidí by sama nepřišla ani na to, jak řešit lineární rovnici nebo ekvivalentní slovní příklad. Když se děti nechají růst planě nebo si jen hrát, prostě zůstanou na úrovni zvířat, která sice žijí ve světě, kde je matematika na každém kroku, ale sama to nevidí a nechápou! Prostě budou na vše hledět nematematicky – na ekonomii, přírodní jevy, stroje i na hry.

Hraní prostě není totéž jako chápání nebo učení se souvislostí o reálném světě. Smysl hraní je zábava a k žádnému intelektuálnímu rozvoji osobnosti většinou nevede.

Znovu trvám na tom, že výuka "poloviny a čtvrtiny" prostě není výuka zlomků, a pokud si dodnes myslíte, že manipulace s polovinami a čtvrtinami je téměř ekvivalentní zvládnutí zlomků, pak to znamená, že jste tuto látku ZŠ nepochopil dodnes. Matematika je přesně o tom, že lidé ji používající umí pracovat s velmi obecnými příklady a zobecněními mnoha pojmů, metod, struktur a tvrzení. Nejen že umějí dosadit jiná celá čísla do jmenovatele zlomků. Ale dokážou věci zobecňovat mnohem více a na mnoha hlubších úrovních, přidávat dimenze, rozšiřovat množiny čísel, s nimiž se počítá, vynechávat axiomy apod. (extrémem je teorie kategorií a já samozřejmě nechci takovou úroveň abstrakce na ZŠ ani leckde jinde, ale hodně "mírnějších" druhů abstrakce a obecnosti jsou zcela zásadní). V tom téměř celý matematický pokrok – jednotlivce, společnosti i badatelské komunity – spočívá.

Pokud i s tímto základním tvrzením nesouhlasíte, pak to, co obhajujete, prostě nemá s matematikou nic společného. Poloviny a čtvrtiny mohl za "teorii zlomků" považovat pravěký lovec, ale ten celkem jistě ani nepoužíval slova jako "zlomek" nebo "matematika". Pokud se někdo učí matematiku nebo zlomky, tak prostě nevystačí s polovinami a čtvrtinami a je koncepčně chybné tyto speciální případy zdůrazňovat. Matematika prostě musí pracovat koncepčně a obecně, je to její definující vlastnost.

Luboš Motl řekl(a)...

Chci zmínit něco pozitivního o věcech souvisejících s Hejného metodou. V pracovním sešitě 1 Hejného metody pro 5. třídy ZŠ mně fakticky připadá výuka zlomků (od strany 27), na rozdíl od toho, co jste tady navrhoval Vy, pane Přibyle, v podstatě v pořádku.

Jsou tam koláče rozdělené na díly od polovin do dvanáctin, děti mají vybarvovat daný zlomek koláče (nebo zlomek čtverečního decimetru v čtvercové síti) a naopak překládat vybarvený díl do tvaru zlomku, převádějí desetinná čísla na zlomky apod. Hezky jsou tam slovně napsány názvy zlomků po dvanáctiny, včetně obrázků, jak je jednotkový pruh rozdělen na tyto zlomky apod.

Žádné omezení na poloviny a čtvrtiny.

Takových míst, kde to nakonec zákonitě muselo skončit tak, že Hejného učebnice je v podstatě celkem standardní, jen s novým designem, je více. Nakonec na tom pracovali 4 autoři a řada redaktorů apod. a je jasné, že někdo z nich by si všiml, že většinu materiálu vlastně úplně vynechali, kdyby ho vynechali.

Hlavní problém tedy není v tom, že by moc věcí už bylo úplně špatně nebo chybělo, ale ve filosofii, která je vlívána do hlavy žákům i učitelům. Hlavní problém je v tom, jakému typu lidí narůstá vliv ve chvíli, kdy se taková metoda šíří. Abych byl konkrétní, pane Přibyle, průšvih je v tom, že lidé jako Vy – kteří nechápou, že počítání s třetinami je nejméně stejně legitimní jako počítání s čtvrtinami a to první prostě nelze vyškrtnout z matematiky na základě nějakého zcela stupidního ideologického vysvětlení – stále více ovlivňují to, co se učí, jak se učí, co se zkouší, jak se zkouší a zda se vůbec zkouší.

Problémem je tedy obecný koncepční trend, a to je trend vstříc směšně přílišným zjednodušením a vulgarizaci, v níž se podstatné rysy matematiky jako přístupu ke světu – exaktnost, nezávislost na kultuře a společenských názorech, obecnost, systematičnost, nestrannost – zcela ztrácejí. Problémem je díky tomu všemu rostoucí vliv lidí, kteří fakticky matematiku neumějí a matematicky nepřemýšlejí, na výuku matematiky. Vy v podstatě chcete, a nakonec to chce i pan Hejný, ač takhle ty učebnice zatím naštěstí nedopadly, aby dítě prostě mělo stejné znalosti, které má dítě, které se jen stará jen o hry a zcela rutinní praktický každodenní život a povinnosti a aby mu škola "znalosti" takto získané oštemplovala jako znalosti matematiky.

Ale takhle to prostě není. Drtivá většina lidí, kteří matematiku jako systematický obor nestudovali, prostě matematiku neumí, matematicky myslet nedokáže a nemyslí a neměla by dostávat žádný štempl, který by se tvářil, že tomu je jinak.

maaartinus řekl(a)...

Trochu mi to trvalo nez jsem vymyslal co napsat....

> Programátorů podle "mé" tradiční definice obsahující faktickou tvorbu algoritmů dnes je celkem určitě stejně málo nebo méně než YouTuberů, ale stále dělají nesrovnatelně důležitější práci

Nooo... oni spise delaji "zakladni vyzkum" a ta masa to pak prevadi do praxe. Bez tech spickovych bysme nemeli poradne pocitace ani programovaci jazyky ani knihovny atd. Bez te masy by nam ty pocitace nebyly skoro k nicemu.

> a nesrovnatelně důležitější je pro ně trénink než pro YouTubery. Takže pořád je jejich umění a kompetence klíčovým parametrem, který by měl určovat, co a jak se učí v hodinách informatiky apod.

S tim nesouhlasim. Ja jsem se naucil naprostou vetsinu algorithmu sam, nekdo chytrejsi to zvladne taky. Samozrejme i ti nejlepsi potrebuji trenink, ale nepotrebuji na to zadnou skolu.

> To, čemu třeba říkáte zobecněně "programátoři" Vy,

Ja a cely svet krome Vas. :D

> ani v podstatě moc tréninku nepotřebuje, stejně jako ho nepotřebují ti YouTubeři.

S tim uplne zasadne nesouhlasim. To je jako byste rekl, ze remeslo se neni potreba ucit, protoze je oproti matematice primitivni. To sice je, ale naucit se musi.

> Takže podobnými lacinými věcmi, které se může naučit kdykoliv a kdekoliv, když to potřebuje, by se vůbec školy zatěžovat neměly.

To byste tomu dal. Naprosta vetsina studentu informatiky zadne algorithmy vymyslet nebude. Dokonce ani implementovat. Znalost algorithmu je pro ne samozrejme i presto uzitecna, protoze rozviji logicke mysleni ve spravnem smeru. Ale jeste vic potrebuji zvladnou "remeslo". A to se nenauci kdykoliv a kdekoliv (a mnozi se to nenauci nikdy).

Jaroslav Hajtmar řekl(a)...

I. část:
Dávám k dispozici pěkný názor pana Bláhy (viz http://hejny.unas.cz/rndr-rudolf-blaha/). Jde o reakci pana Bláhy (matematika, bývalého ředitele jednoho olomouckého gymnázia, dnes již důchodce) na výzvu rodičů, jejichž děti chodí na školu, která povinně zavedla HM v 6. ročníku (ačkoliv děti do 5. třídy měli klasickou matematiku). Většína těchto dětí má s HM velký problém, což vyvolalo reakci rodičů v důsledku níž se problémem zabývalo zastupitelstvo, jakožto zřizovatel školy (více viz http://hejny.unas.cz). Ukazuje se, že na některých školách není zavádění HM úplně samovolné, ale je to odraz názorové politiky a módního trendu. Následuje příspěvek:

Vážení rodiče, jsem potěšen, že jsem si u Vás získal důvěru a očekáváte mé stanovisko k metodě výuky pana profesora Hejného. Asi Vás zklamu. I když v mé specializaci je matematika. Vesměs však jsem působil na středních školách. Nutnost zvýraznění matematiky pokládám jako prioritní, v současné době však značně zanedbané. A ve výuce jsem používal matematiku spíše jako prostředek, ne jako cíl. Pro přírodovědné a technické vzdělávání i jiné, jako prostředek vynikající. Podobně jako prostředkem je i třeba jazyk anglický. V současné době jsem v důchodě a špatné experimenty se vzděláváním pozoruji trochu z povzdálí. Věnuji se však aktivitám se školstvím souvisejícím dále. Proto prosím přijměte několik myšlenek, které možná nahodile mi vytanuly v mysli v souvislosti s Vaším dopisem.

Jaroslav Hajtmar řekl(a)...

II. část:
Každý zodpovědný rodič chce pro své dítko zabezpečit to nejkvalitnější vzdělání. Pokud do organizace školství soustavně a opakovaně vstupují nějací zlepšovatelé a bez řádného prozkoumání prosazují změnu, vždy mi to připadá podezřelé. Sám jsem těchto pokusů zažil dosti. Nafouknou se a pak splasknou. Ve změnách se neorientují kantoři, ne tak rodiče.
Pokud je Hejného založena na samovolném postupu dětí při výuce, vzbuzuje to ve mně velké podezření. Odůvodňuji je tím, že vyučovací proces ve své podstatě není samovolný, ale je to postup od stavu méně organizovaného k zorganizovanějšímu. Tento postup vyžaduje úsilí, energii a námahu. Někdy i stres. Někteří pedagogové tvrdí, že mírný stres je pro vzdělávání velmi účinný.
Že prý si převratnou metodou Hejného tvoří děti samy strukturu pojmů. Bez definice? Bez korekce chyb? Možná, že takovýto postup mohou akceptovat dějepravci, kde jim příliš nezáleží na tom, že jednou označí trocnovského Žižku jako národního hrdinu a jednou zase jako teroristu. Takovýto přístup matematika nesnáší. Nesnáší jej ani technika.
Aby se mohla posoudit nějaká (jakákoliv) vzdělávací metoda, musí být stanoven cíl s metodou, jak cíle dosáhnout, a také způsob pro posouzení, zda je cíle dosaženo. Osnovy či vzdělávací programy to rozhodně stanovit nemohou, protože nestanovují specifikaci, podmínky a množství. Jak tedy měřit, když nemáme metr?
Bombastickou metodu Hejného srovnávám s obdobnou metodou, která byla prosazována za minulého režimu. Zázrak se měl tehdy uskutečnit prostřednictvím množin. Nalézám zde obdobné prvky. Množiny jsou součástí matematiky a samy nemohou za to, že se jich ideologicky zneužívalo. Tehdy jsem byl dokonce pověřen organizací přeškolování. Popsal jsem to taktéž na stránkách NP: http://neviditelnypes.lidovky.cz/vzpominka-mnoziny-0nh-/p_spolecnost.aspx?c=A090314_215201_p_spolecnost_wag
Jako člen školské rady za město jsem se na poslední schůzce zeptal ředitele základní školy, jak je škola k Hejného metodě vstřícná: „Nařídil jsem všem učitelům matematiky, aby se povinně zúčastnili školení, které je seznámí s touto metodou. Je to metoda dobrá a budeme ji zavádět.“ To je odpověď ředitele matematika, který je zřejmě politickou figurou, a je matematikem, který matematice prý nikdy nevyučoval.
Ten, kdo prosazuje jednu metodu jako za zázračnou, měl by se nad sebou zamyslet. V matematice neexistuje. Přesto se domnívám, že něco existuje nad všemi didaktikami. Já jsem si to stanovil jako laskavou přísnost vzhledem k dětem s možnostmi oprav a korekcí jejich zkoušení. Můj kolega měl jinou, velmi zajímavou myšlenku: „Když odcházím z hodiny matematiky, vždy si pokládám, zda byla hodina přínosem pro podstatnou část studentů.“
Těsně před tím, než jsem obdržel Váš mail, měl jsem v jiné souvislosti rozhovor s univerzitním profesorem matematikem mé bývalé fakulty. Zabrousili jsme okrajově i na onu prosazovanou metodu. Značně se mu nezamlouvá. Dokonce vyjmenovával negativa, i ta, která v mailu citujete.

Takže jsem Vám moc neporadil, ale slibuji, až budeme mít sezení Jednoty českých matematiků a fyziků, předložím návrhy.

Přeji Vám šťastnou volbu vzdělávací metody i učitelů

Zdraví

Rudolf Bláha

(byl ředitelem gymnázia v Olomouci, čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků)

Jaroslav Hajtmar řekl(a)...

III. část:

Následuje reakce ministerského úředníka na dotaz rodičů. Z něj plyne, že MŠMT to má "na háku" .... :-)

viz reakce:

Vážený pane, z pověření paní ministryně odpovídám na Váš dotaz ohledně výuky matematiky metodou profesora Hejného. Volba vyučovacích metod je věcí jednotlivých odborných učitelů a vedení jejich škol, která volbu metod schvalují. Ministerstvo do tohoto procesu nezasahuje. Víme, že nakladatelství H-mat vydává jednotlivé učebnice matematiky Hejného metodou postupně a průběžně žádá o udělení schvalovacích doložek MŠMT, avšak s tím, že koncepce ucelených učebnicových řad pro každý stupeň vzdělávání má hotovy předem. Podle našich informací nakladatelství počítá s přirozenou návazností i u středního stupně vzdělávání.
Co se týče komunikace vedení školy s rodičovskou veřejností, dáváme Vám za pravdu v tom, že při každém netradičním kroku by mělo být samozřejmostí předběžné dosažení aspoň základní shody obou stran. Nejedná se sice přímo o povinnost, ale v situaci, kdy ředitel schválí výuku novou, nezvyklou metodou, se za běžnou součást jeho práce se považuje snaha toto rozhodnutí rodičovské veřejnosti vysvětlit a získat v této věci její podporu.

S pozdravem
PhDr. Aleš Dvořák
ministerský rada
oddělení předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání
Odbor předškolního, základního, základního
uměleckého a speciálního vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

«Nejstarší ‹Starší   201 – 207 z 207   Novější› Nejnovější»